Overige diensten

Vanuit praktische of financiële redenen kunt u ervoor kiezen om grondstoffen hetzij in bulk hetzij in verpakt vorm aan te kopen. Voor uw bedrijfsproces bent u misschien aangewezen op een andere verpakkingsvorm. DAZ kan u hierbij behulpzaam zijn. Op onze locatie beschikken wij over diverse machines (alle hoofdzakelijk uitgevoerd in RVS) waarmee wij u grondstoffen, of reststoffen kunnen ompakken vanuit dekseldrums naar bigbags of 2m3 containers, vanuit bigbags terug in vaten, of vanuit bigbags naar een bulkauto (losgestort).

Weegbrug

Sinds enige tijd beschikken we op ons terrein over een eigen geijkte weegbrug tot 60 ton. Middels badges worden per voertuig de vol- en leegwegingen geregistreerd in onze weegcomputer. Weegbonnen worden uitgeprint of kunnen ook automatisch per email worden verzonden.

Silo opslag

Op onze locatie beschikken we over 10 silo's van 200 m3. Ontworpen voor de opslag van kunststofgranulaat. Momenteel wordt de ombouw naar een bredere inzetbaarheid (poeders etc.) uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht het aanbrengen van bordessen t.b.v. een veilige toegang tot de vrachtwagen en beladingsbalgen voor een gesloten belading.

Catalyst conditionering

In samenwerking met Hoover Ferguson en VQM Packaging heeft Duurzaam Afvalbeheer Zeeland BV een concept ontwikkelt voor een geconditioneerde handling en transport van catalyst.

In dit concept wordt de in de met catalyst gevulde bin het aanwezige lucht/zuurstof mengsel verwijderd en vervangen voor N2 of CO2, al naar gelang de wens van de klant (fabriek of verwerker).

Catalyst handling

Het ompakken en opslaan van catalyst vraagt om extra aandacht en begeleiding. Gezien de waarde, maar ook vanwege de bijzondere eigenschappen van deze stoffen wordt extra aandacht besteed aan : beperking productverlies bij ompakken, minimalisering van contacttijd met open lucht, bescherming van mens en milieu enz. Aan de hand van de ons verstrekte gegevens over de te vullen reactor wordt in samenspraak met de diverse betrokken afdelingen (Maintenance, Productie) en de externe industriële contractors een plan gemaakt voor het verdelen, vullen en etiketteren van de gewenste hoeveelheden.

Opslag

Het ompakken en opslaan van catalyst vraagt om extra aandacht en begeleiding. Gezien de waarde, maar ook vanwege de bijzondere eigenschappen van deze stoffen wordt extra aandacht besteed aan : beperking productverlies bij ompakken, minimalisering van contacttijd met open lucht, bescherming van mens en milieu enz. Aan de hand van de ons verstrekte gegevens over de te vullen reactor wordt in samenspraak met de diverse betrokken afdelingen (Maintenance, Productie) en de externe industriële contractors een plan gemaakt voor het verdelen, vullen en etiketteren van de gewenste hoeveelheden.

Ompakken

Voor het gecontroleerd en breukvrij ompakken vanuit vaten beschikken wij over een tweetal ompaklijnen. Voor korrelvormige producten maken we gebruik van een semi-automatische vatenkantelinstallatie. Deze vult een hopper van 1,5 M3 van waaruit een spiraaltransportschroef het product omhoog brengt. Onder de uitloop kunnen zowel 2M3 containers als bigbags worden geplaatst die op gewicht worden afgevuld. Dit proces vindt plaats onder continue afzuiging en filtering van stof.

Contactinformatie

Jaap Verolme
Directeur
Mobiel:+31 (0)6 53 34 86 85 
E-mail: ja.verolme@daz.nu 
 

Richard Verolme
Manager operaties en transport
Mobiel: +31 (0)6 23 42 48 30
E-mail: hj.verolme@daz.nu